Adresas: 
Vilniaus g. 55, Širvintos
Tel.: 382-53271

El. paštas: 
sauluteld@zebra.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Širvintų r. sav.
Ugdymo programos

Lopšelio – darželio „Saulutė“ vaikų ugdomoji veikla organizuojama pagal įstaigoje parengtą ir Širvintų rajono tarybos patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinės grupės vaikai ugdomi pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) turinio programą. Į šias programas integruojamos: sveikos gyvensenos programa „Augu sveikas“, etninio ugdymo programos, vykdomas projektinis, prevencinis darbas. Nuo 2008m. priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogės į veiklą integruoja tarptautinę socialinių įgūdžių programą „Zipio draugai“.

 

Įstaigoje visapusiškai lavinami ir auklėjami vaikai, saugoma ir stiprinama jų sveikata, rūpinamasi ugdytinių aktyvumu, saviraiška, skatinamas vaikų savarankiškumas, kūrybiškumas, puoselėjama vaiko individualybė.

 

Papildoma veikla: veikia folklorinis kolektyvas „ Spindulėliai“.